Shiatsuns historia
Prova shiatsu!

På Aino Shiatsu vill vi att du ska ha möjlighet att prova shiatsu och se om det är rätt behandlingsmetod för dig. Därför tar vi bara 600 kronor för första behandlingen.

Ring enhet070 - 744 28 88, eller maila info@ainoshiatsu.se, för att boka en tid!

 

Shizuto Masunaga


Förnyare av den japanska shiatsu-traditionen.

 

Fastän själva uttrycket shiatsu inte förekommer förrän början av 1900-talet har shiatsun djupa rötter i den österländska medicinen.

Kinesisk shiatsu

Dess ursprung kan spåras tillbaka åtminstone till 500-talet efter Kristus, då Tao-yin , ett behandlingsystem som bl.a. innefattar massage och tryckpunktsterapi, skrevs ner i Kina av buddhistiska munkar under ledning av den legendariske Boddhidarma. Kinesisk fingertrycksmassage använder samma tryckpunkter som akupunktur, men är förmodligen äldre och en del arkeologer anser att det användes i Kina så tidigt som 2000 år f. Kr.

Shiatsu har vissa likheter med tuina, den vanligaste formen av kinesisk massage.

Shiatsu kommer till Japan

På 1000-talet infördes tryckpunktsmassage i Japan tillsammans med andra typer av kinesisk medicin, och fick där ursprungligen namnet anma. Shiatsu utövades både professionellt och mer informellt mellan familjemedlemmar, och lärdes ofta vidare från en generation till nästa.

I början av 1900-talet hade anma utvecklats till en bred grupp av olika skolor av massageterapier. De läkare som använde massagemetoder baserade på klassisk österländsk medicin uppfann därför uttrycket shiatsu för att skilja sina behandlingsmetoder från de som avlägnat sig mera från sina ursprungliga former.

Modern shiatsu

Den moderna shiatsuns fader är dr. Tokujiro Namikoshi, som öppnade Japanska Shiatsuinstitutet i Hokkaido år 1925. Namikoshi var själv känd som en oerhört skicklig massör, och arbetade mycket för att inlemma de framsteg som den västerländska medicinen gjort med den japanska shiatsutraditionen, bl.a. genom att använda sig av vad som var känt om de centrala och autonoma nervsystemen.

Den andre store japanske shiatsuterapeuten i modern tid var Shizuto Masunaga, som ursprungligen var lärjunge till Namikoshi, men som vände sig mot dennes västerländskt inspirerade metoder och grundade en skola mer inspirerad av klassisk österländsk medicin, Iokai-skolan.

Dessa två inriktningar, Namikoshi-metoden och Iokai-shiatsu, är de ledande formerna av shiatsu idag.

Shiatsu utanför Japan

I västvärlden har shiatsu praktiserats i större skala sedan 1970-talet, fastän enskilda massörer praktiserat den här mycket tidigare. I Europa har England och Tyskland den största mängden utövare.

Shiatsu har liksom akupunktur studerats seriöst av forskare både i och utanför Japan, och man har funnit att det har positiva effekter på en mängd områden. Den här sidan visar de senaste forskningsresultaten på området.Om shiatsu | Historia | Behandlingen | Boka tid | Böcker | Kontakt