Änglamassage

sun

Frigör dina vingar !

Änglamassage är en balanserande och frigörande massage. Massagen kombinerar healing, eteriska oljor, och är en avslappnande massage.

Änglamassagen arbetar i människans tre plan samtidigt, den fysiska och eteriska kroppen och känslo- och tankekroppen. Det innebär att massagen frigör känslomässiga blockeringar samtidigt som den är avslappnande och sätter igång kroppens egen helande förmåga.

Massagen stärker även din energikropp och tar fram dina positiva egenskaper. Änglamassagen är också medvetandehöjande - man får lättare att se negativa tankemönster och kapa banden med det förflutna.